OPEN WATER SERIES ···

Descripción: Circuito de travesías que se disputa en Gran Canaria
Nº eventos mínimo que debe disputar: 1
Nº eventos que puntúan: 3
15-07-2017
16-09-2017
07-10-2017
09-12-2017